Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією інтернет-магазину  «zvaba.com.ua» ,далі – «Продавець»,щоб укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційно, тобто через Інтернет-магазин, далі – «Договір», і розміщує Публічну оферту (оферту) на офіційному сайті Продавця «https://zvaba.com.ua   (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і беззастережного прийняття Покупцем пропозиції (акцепту) Продавця на укладення електронного договору купівлі-продажу товару є факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в строки і за цінами, зазначеними на сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наступні терміни мають такі значення:

* «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для презентації або продажу товарів, робіт або послуг шляхом здійснення електронної операції.

* «Продавець» - компанія, яка продає товар, представлений на Сайті.

* «Покупець» - фізична особа, яка уклала Договір з Продавцем на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - підбір окремих предметів з переліку товарів, зазначених Покупцем при оформленні замовлення і здійсненні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати Товар у власність Покупця, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

Ця Угода регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний відбір Покупцем товару в Інтернет-магазині;

- самостійна реєстрація Покупцем замовлення в інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, зробленого в інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Процедура замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і доступний.

4.2. Кожен товар може бути представлений в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі Менеджер Компанії зобов'язаний повідомити про це Покупця (по телефону або електронною поштою).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, скасувати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Післяплата

5.1. Оплата здійснюється при отриманні товару у відділенні транспортних компаній за готівку в гривнях.

5.2. У разі не отримання коштів Інтернет-магазин залишає за собою право скасувати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється на склади транспортних компаній, де оформляються замовлення.

6.2. Разом з замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплачувати і отримувати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в інтернет-магазині;

- складання електронного договору;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, встановленому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- зовнішній вигляд Товару, змінений виробником;

- за невелику розбіжність в колірній гамі товару, яка може відрізнятися від оригінального товару виключно за рахунок різної колірної передачі персональних комп'ютерних моніторів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримки і перебої в наданні Послуг (обробка замовлень і доставка вантажів), які виникають з невпорядкованих з його причин;

- за незаконні протиправні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

- для передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, користуючись наданим йому доступом до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо інша особа перебувала під його логіном) особам або їх майну, юридичним особам, державним або моральним принципам моралі.

8.4. У разі настання форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під форс-мажорними обставинами для цілей цієї Угоди розуміються події надзвичайного, непередбаченого характеру, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цієї Угоди, настання якої Сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами.

8.5. Сторони докладають усіх зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його попередньої публікації на сайті https://zvaba.com.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому при здійсненні акцепту (замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині, означає повну згоду Покупця на умови договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного договору між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст.

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправки покупцеві повідомлень, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і т.д.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. Коли Покупець повертає товар належної якості, Інтернет-магазин повертає йому суму грошей, сплачену за товар при поверненні товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію на укладення такого договору, відповіддю на прийняття цієї пропозиції в порядку, передбаченому частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення строку цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної поставки товару шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «zvaba.com.ua» на офіційному сайті https://zvaba.com.ua має  право, відповідно до законодавства України, надавати право користування Інтернет-платформою ФОП.

Dogovir-ofertu

Вверх ↑